راهنمای جدول محاسبات وزنی

وزن انواع انواع مقاطع استیل از طریق روش های متفاوتی قابل محاسبه می باشد. یکی از روش ها استفاده از فرمول های مخصوص بوده که در صفحه مربوط به هریک از مقاطع در سایت البرز استیل آورده شده است. شما می توانید پس از اندازه گیری ابعاد محصول موردنظر و جایگذاری در فرمول های ذکر شده، وزن نهایی آن را به دست آورید. چنانچه وزن به دست آمده با وزن ارائه شده در برگه آنالیز توسط کارخانه مشابهت داشته باشد نشان دهنده کیفیت کالای خریداری شده می باشد. دومین روش مراجعه به جدول وزن مقاطع استیل موجود در مراجع معتبر می باشد. سایت البرز استیل یکی از معتبرترین مراجع برای دسترسی راحت به وزن انواع مقاطع استیل را برای شما فراهم نموده و خریداران می توانند به راحتی پس از ورود به سایت با جست و جوی محصول موردنظر خود و بررسی ابعاد آن، به وزن مقاطع استیل موردنظر دست یابند. 

محاسبه وزن

  وزن نهایی لوله:
  کیلوگرم

  pipe alborz 1 - محاسبه وزن   وزن نهایی ورق:

   کیلوگرم

   Group 427320746 - محاسبه وزن

    وزن نهایی میلگرد:

    کیلوگرم

    pipe alborz 1 - محاسبه وزن

     وزن نهایی پروفیل:
     کیلوگرم

     Group 427320916 - محاسبه وزن